zap_prozr

dejuren_tel

Скрит теч

( Оценка 5.0 ) от ( 4 отзива )

 Статията има за цел да разясни някои видове течове, начина им на образуване и как се откриват. Всички се досещаме че скрит теч е всъщност теч на вода. Водата в строителните материали причинява щети. Откриването на източника на теча е неясен, особено при скрити тръби и канали или покривни конструкции и тераси. Всеки скрит теч има своите особености, които трябва да се имат предвид при откриването и отстраняването на теча.

 Ще разгледаме начина на появяване на даденият теч, както и евентуалните причини довели до теча. Откриване на теч с камера е надежден метод за откриване на скрити течове без къртене, като метода дава информация и за причините довели до появятя на аварията. Термографията доставя и обективно състояние за състоянието на ВиК инсталацията и хидроизолацията в даден участък, които е обхваната от обследването. Какви течове се срещат най-често?

 Най-често срещани видове скрит теч са: 

  • течове от съседи - този вид теч се проявява с течове от тавана на банята, тавана на кухнята, петна по стените (при съседи до вас), влага и мухъл по ъгли и таван, стичания около прозорците при дъжд и не рядко теч около комина. Теча от съседи е откриваем. За да се открие теч от съседи е необходимо да се осигури достъп до съседите за да се проведе термографско обследване. Теча от съсед може да е периодичен иили постоянен.
  • течове от комина - този вид течове са причинени от неправилно монтирани обшивко на коминското тяло или от износени такива.
  • течове на тераси - терасата е цялосто хидроизолационно решение на открита част от сградата. Теч от тераса е трудно откриваем и скъп за отстраняване. Теча от терасата се проявява първоначално в стайте стоящи до терасата, като най-характерно се образуват петна около вратата и прозорците към терасата. Там хидроизолацията е най-ниска и водата прониква първо там. След проникване на водата под хидроизолацията водата се стича надолу и стига до съседите под терасата. Откриване на теч от тераса се извършва в подходящи климатични условия с термокамера.
  • течове от покрив - за теча от покрив може да се пише с часове. Това е най-сложният тип теч, които се открива трудно. Проявява се само при дъждове, след дъждове или при снеготопеене.
  • течове от парното - парната инсталация е ктръбна инсталация под налягане. В нея температурните разширения и корозията си казват думата и много често се случва спукване на тръба. Течовете от парно са с различни признаци, като понякога тръбите са в плочата и водата от теча се движи по предварително оставени канали. Движението на водата създава масови течове по цялата дължина на канала. Откриването е с термокамера.
  • теч в баня - всичко за течовете в банята
  • течове в апартамента
  • диагностика на теч в банята

 

 

  • ВиК течове - всички течове от водопроводи топла или студена вода, течове от канализацията (вътрешна или външна) се наричат ВиК течове. Тези течове са най-широко разпространени и с огромно разнообразие на варианти, начини на избиване и причина за появата им.
  • влага и течове - влагата е процентното отношение на водна пара във въздуха, като се измерва в % съотношение. Прекалено високата влажност създава условия за образуване на  мухъл, плесеен и други видове спори. Нормалната влажност е от 30-60% за затворени помещения. Всичко под и над тези стойности е извън нормалното. При висока влажност започва образуване на конденз. При наличие на петна, мухъл или конденз трябва да потърсите причината. За откриване на причината за висока влажност се използва термографски анализ.

Откриване на теч с термокамера / камера 

Скрити течове могат да се появят и в нови сгради, както и след ремонт. Ние извършваме професионална диагностика на течове с камера, без къртене. Има няколко основни начина за откриване на скрит теч. Всички методи за откриване на течове са с апаратура. 

-откриване на течове с ултразвук

-откриване на течове с камера

-откриване на течове с инфрачервена камера

Откриване на течове на вода се извършва единствено и само от професионална фирма за ооткриване на течове със сертификат и право на такава дейност. Ето и нашето международно разрешително и сертификат за откриване на течове. Откриване на теч цена от 110,00 лв. Обследване на течове с гаранция и ремонт на течове.  Откриване на течове с термокамера за София и страната. 

Скрит теч