zap_prozr

dejuren_tel

Откриване на теч от съседи

( Оценка 4.5 ) от ( 6 отзива )

Откриване на теч от съседи

откриване на теч от съседи Понякога се случва съседите над вас или до вас да причинят теч във вашето жилище. Този теч е познат като теч от съседи. Много често теча е причинен без да знаят, кото при тях няма никакви видими признаци и следи, че има теч. Водата обаче си намира лесен път и се стича до вашият имот. 

 Когато съседа ви е склонен да открие теча и прояви благоразумие всичко е наред, но практиката показва доста препятствия при откриване на течове от съседите. Новите технологии позволяват откриване на теч от съседзи с камера и ултразвук. Това са методи за откриване на течове без къртене. Най-неприятно е когато съседа откаже достъп за откриване на теча. Тогава започвате неприятната част с разправии, молби, декларации, съд и междусъседски разправии с цел защита на имуществото си.

Как да действате при теч от съседи?

 Първият и много неприятен вариант е да има теч от съседи, те да отричат и да отказват достъп за откриване на теча, както и да предприемат евентуалното му отстраняване. В този вариант имате една възможност-да действате по законен ред, като уведомите съответните институции за проблема и да настоявате за бързо решение. Първо трябва да уведомите съответните институции в сградата, това са домоуправител и Дом съвет, като те трябва да направят съответен контхативен протокол за щети, нарушение на правата и законите.

 Издаденият констативен протокол трябва да се предостави на съответната институция в общината в която се намира имота, като в повечето общини няма такава комисия и протокола се предава на кмета на общината. Протокола е прикрепен със съответната бланка за жалба. След всички тези действия оставате да чакате, чакате, чакате.... При положение че всички си свършат работата ( без вашият съсед причинител на теча ), кмета ще издаде заповед за неотложен ремонт, които е задължителен по закона за Етажната собственост. Може слеед това да се обърнете за обезщитение по съдебен ред, което да покрие щетите ви. Този вариант, не е добър за потърпевшият, понеже до момента (вече 8 години ), ние нямаме нито един случай на оправен теч и изплатени щети по този законен ред.

 

 Професионална фирма за откриване на теч от съседи 

 Вторият вариант е съседа ви да осигури достъп за откриване на теча и да се ангажира с отстраняването на аварията. Први такъв сценарии на теч от съседи решението е просто. Търсите фирма за откриване и отстраняване на течове с апаратура. Откриването на теч от съседи с камера трае около 2 часа. Записва се час и ден, като единственото необходимо е достъп до имота на съседа ви и до вашият, като е важно помещението ( ако е баня ), да не е използвана поне 10-12 часа преди обследването и термографията на теча. 

 Термографската камера е безвредна и не излъчва радиация, а работи като поглъща инфрачервените лъчи, които обектите и предметите излъчват. На база инфрачервените лъчи се изгражда термограма, която показва мястото на теча. След откриване на теча, ние ви изготвяме и изпращаме оферта за отстраняване на теча, при желание от ваша страна да поемем ние отстраняването.

 Като професионална фирма дза откриване на течо от съседи разполагаме със сертификат и разрешително за извършване на съответната дейност, както и професионални термокамери на марката FLIR. Цените за откриване на течове може да разгледате в сектор цени.Жалба за теч от съседи!? Теч от съседи застраховка.

При проблем с теч от съседи се налага откриване и отстраняване на причината за теча. Необходима е фирмаза откриване на теч и документи, които доказват проблема. При евентална застраховка се получава обезщетение. При новаднене от съседите не е задължетелно да се предприемат горните деиствия. Съседите най-вероятно не ви наводняват умишлено. Естествено намират се и недобросъвестни съседи или в затруднено финансово състояние което възпрепятства решаването на проблема. При теч в апартамент първо се доказва и се говори човешки, даже нормата е при обвинение или по-точно съмнение съседа сам да предприеме диагностика на проблема. 

След откриване на причинта се издава констативен протокол  за теч, това не е ДОКЛАД ИЛИ СНИМКИ!!! В протокола са обяснение причините, местата и има препоръки за отстраняване на причините. 

Откриване на теч цена от 148,00 лева