zap_prozr

dejuren_tel

Откриване на теч в баня

( Оценка 5.0 ) от ( 3 отзива )

Откриване на теч в банята с термокамера

откриване на теч в баня Възможните причини за поява на теч в банята са доста и никога не се знае точното място. Банята е опасана с тръби (тръби за прано, тръби за топла и студена вода, канализация, пожарни хидранти, водостоци, вентилации и хоризонтални водопроводни разводки).  Почти 99% от течовете в банята са скрити течове с  неясен произход и локация. Откриването на скрит теч като цяло е трудна и скъпа процедура, а откриване на теч от баня е още по-сложна задача, поради множествоте тръбопроводи и канали в помещението. При откриване на теч в баня се оказва, че всичко около вас е тръби и само тръби, като за да  се затрудни още ситуацията има плочки, вана и душ кабина. 

 Наличието на теч в банята вече не е проблем! От известно време насам откриването на течове, включително и теч в банята се открива с термокамера, която позволява откриване на течове без къртене.  За съжаление в България тази услуга се изменя до такава степен и то по майсторски начин. Изменението на откриването на теч вече е замайващо. По-голяма част от фирмите предлагащи услугата откриване на теч в баня всъщност "откриват влагата в банята", но какво означава това? Откриване на влага в банята!?  Хитро измъкване от темата откриване на теч в баня. Влагата в банята, както във всяко едно помещение в което има теч или последствия от теча не е намиране на теча, т.е неговият източник. 

Откриване на теч от баня без къртене

 Всички знаем, че влагата се разпространява в строителните материали, като тя търси наклона и лесният път. Влага може да имате в банята под ваната, но това не означава, че теча е от ваната или от  нещо близко до ваната. Теча може да е дори от друго помещение или дори апартамент.

 Казано по друг начин теча не се открива като се открие влага! Откриване на теч в баня означава да откриете спукването на тръба, сифон, канал или друг дефект и повреда в ВиК инсталацията, парната инсталация или хидроизолацията и да посочите мястото с точност (+/- 5 см.) от мястото на разлива.

 

Продължение...

Откриване на теч от съседи

( Оценка 4.5 ) от ( 6 отзива )

Откриване на теч от съседи

откриване на теч от съседи Понякога се случва съседите над вас или до вас да причинят теч във вашето жилище. Този теч е познат като теч от съседи. Много често теча е причинен без да знаят, кото при тях няма никакви видими признаци и следи, че има теч. Водата обаче си намира лесен път и се стича до вашият имот. 

 Когато съседа ви е склонен да открие теча и прояви благоразумие всичко е наред, но практиката показва доста препятствия при откриване на течове от съседите. Новите технологии позволяват откриване на теч от съседзи с камера и ултразвук. Това са методи за откриване на течове без къртене. Най-неприятно е когато съседа откаже достъп за откриване на теча. Тогава започвате неприятната част с разправии, молби, декларации, съд и междусъседски разправии с цел защита на имуществото си.

Как да действате при теч от съседи?

 Първият и много неприятен вариант е да има теч от съседи, те да отричат и да отказват достъп за откриване на теча, както и да предприемат евентуалното му отстраняване. В този вариант имате една възможност-да действате по законен ред, като уведомите съответните институции за проблема и да настоявате за бързо решение. Първо трябва да уведомите съответните институции в сградата, това са домоуправител и Дом съвет, като те трябва да направят съответен контхативен протокол за щети, нарушение на правата и законите.

 Издаденият констативен протокол трябва да се предостави на съответната институция в общината в която се намира имота, като в повечето общини няма такава комисия и протокола се предава на кмета на общината. Протокола е прикрепен със съответната бланка за жалба. След всички тези действия оставате да чакате, чакате, чакате.... При положение че всички си свършат работата ( без вашият съсед причинител на теча ), кмета ще издаде заповед за неотложен ремонт, които е задължителен по закона за Етажната собственост. Може слеед това да се обърнете за обезщитение по съдебен ред, което да покрие щетите ви. Този вариант, не е добър за потърпевшият, понеже до момента (вече 8 години ), ние нямаме нито един случай на оправен теч и изплатени щети по този законен ред.

 

Продължение...

Още статии...