zap_prozr

dejuren_tel

Фирма за откриване на течове

( Оценка 5.0 ) от ( 3 отзива )

Фирма за откриване на течове

Бурното развитие на технологиите, научните разработки и разсекретяването на военните технологии допринесоха за бързото навлизане на пазара на апартура за откриване на течове. Течовете могат да се разделят на няколко основни вида: вътрешни течове (сградни течове) и външни течове, като и двата вида течове са предизвикани от водопровод или течове от канал. Всички останали течове може да се коментират и класифицират като други течове. Всички течове се откриват с уред за откриване на течове, като цените на услугите зависят от площта на помещението.

Диагностика на течове с термокамера без къртене

 Напоследък доста често ставаме свидетели на организирани състезания между ВиК дружества за откриване на скрити течове, което изисква много опит и практика, както и професионални инструменти. Днешният начин на живот налага бърза намеса и отстраняване на повредите и авариите по ВиК инсталациите.

Един от най-използваните уреди е термовизионна камера за откриване на течове или така наречената термокамера.  Естествено има и други уреди и апарати, намиращи приложение в откриването на течове, но термографската камера се наложи като основен уред. Термокамерата за откриване на течове се използва предимно при локализиране на вътрешни ВиК течове, така наречените сградни течове и течове от покриви, теч от хидроизолация, теч от бани, теч от тераси и други течове по фасадите и констукциите на сградите. При откриване на външни ВиК течове камерата не намира приложение, за външни течове се използват предимно земни микрофони, ултразвукови способи, вибрационни способи и радиографски методи.

Фирма за откриване на течове

 Ние ще се спрем на откриване на теч с камера. Термокамерата преставлява матрица, която преобразува инфрачервениите вълни, които се излъчват от обектите в образ, видим за човешкото око. Самите термични разлики и аномалии, които виждаме, описват предметите и проблемите. По тази начин се открива теч с камера. Има различни видове камери с различна чувствителност, различни режими и различно приложение. 

 При откриване на скрити течове и писане на доклади по откриването на теча се използват професионални термографски камери със софтуерно приложение за обработка на записаните данни и наблюдаваните аномалии. Софтуера им помага при разчитането на термодиаграмата и по-точно казано прави възможно разчитането. 

 Тук трябва да вметнем и няколко думи за приложението на термокамерите и термовизьорите. Термографията намира широко приложение, като откриването на течове заема една много малка част. Термокамери се използват за контрол в произовдството, промишлеността, намират широко приложение в медицината и дефектоскопията, а термовизьорите във военната дейност, охраната и наблюдението на обекти (летища, пристанища, тунели, митници, гранични бразди и други). Термографията на сгради намира широко приложение в изгражданто на енергийната ефективност.

 Сред потребителите на термографски камери и хората ползващи услуги за откриване на течове с камера, се е наложило по една или друга причина мнението, че най-добрите термокамери са на американската фирма Flir, което не е съвсем вярно твърдение.

Фирма за откриване на течове София

 Ние предлагаме професионални термографски услуги и откриване на теч с камера. Разполагаме с лиценз и разрешително за извършване на предлаганите от нас дейности. Фирма за откриване на теч със стаж в термографските обследвания и откриване на течове с камера над 11 години. Откриване на теч с ултразвук, откриване и ремонт на теч, диагностика на теч в банята са само част от услугите, които предлагаме.

Цена за откриване на скрити течове от 148,00 лева 

откриване на теч с камера

Скрит теч

( Оценка 5.0 ) от ( 4 отзива )

 Статията има за цел да разясни някои видове течове, начина им на образуване и как се откриват. Всички се досещаме че скрит теч е всъщност теч на вода. Водата в строителните материали причинява щети. Откриването на източника на теча е неясен, особено при скрити тръби и канали или покривни конструкции и тераси. Всеки скрит теч има своите особености, които трябва да се имат предвид при откриването и отстраняването на теча.

 Ще разгледаме начина на появяване на даденият теч, както и евентуалните причини довели до теча. Откриване на теч с камера е надежден метод за откриване на скрити течове без къртене, като метода дава информация и за причините довели до появятя на аварията. Термографията доставя и обективно състояние за състоянието на ВиК инсталацията и хидроизолацията в даден участък, които е обхваната от обследването. Какви течове се срещат най-често?

 Най-често срещани видове скрит теч са: 

  • течове от съседи - този вид теч се проявява с течове от тавана на банята, тавана на кухнята, петна по стените (при съседи до вас), влага и мухъл по ъгли и таван, стичания около прозорците при дъжд и не рядко теч около комина. Теча от съседи е откриваем. За да се открие теч от съседи е необходимо да се осигури достъп до съседите за да се проведе термографско обследване. Теча от съсед може да е периодичен иили постоянен.
  • течове от комина - този вид течове са причинени от неправилно монтирани обшивко на коминското тяло или от износени такива.
  • течове на тераси - терасата е цялосто хидроизолационно решение на открита част от сградата. Теч от тераса е трудно откриваем и скъп за отстраняване. Теча от терасата се проявява първоначално в стайте стоящи до терасата, като най-характерно се образуват петна около вратата и прозорците към терасата. Там хидроизолацията е най-ниска и водата прониква първо там. След проникване на водата под хидроизолацията водата се стича надолу и стига до съседите под терасата. Откриване на теч от тераса се извършва в подходящи климатични условия с термокамера.
  • течове от покрив - за теча от покрив може да се пише с часове. Това е най-сложният тип теч, които се открива трудно. Проявява се само при дъждове, след дъждове или при снеготопеене.
  • течове от парното - парната инсталация е ктръбна инсталация под налягане. В нея температурните разширения и корозията си казват думата и много често се случва спукване на тръба. Течовете от парно са с различни признаци, като понякога тръбите са в плочата и водата от теча се движи по предварително оставени канали. Движението на водата създава масови течове по цялата дължина на канала. Откриването е с термокамера.
  • теч в баня - всичко за течовете в банята
  • течове в апартамента
  • диагностика на теч в банята

 

Продължение...

Още статии...