zap_prozr

dejuren_tel

Откриване теч на вода

( Оценка 5.0 ) от ( 6 отзива )

откриване теч на вода Откриване на теч на вода. Уред за откриване на течове на вода.

 Водата на практика е химично съединение. Водата е в основата на живота на земята. Всяко живо същество и всички растеня имат нужда от вода за да съществуват и даа се развиват. Водата има енергия и за момента е една от най-големите загадки, въпреки простата си химична формула.

 Още в дълбока древност хората са използвали нейната енергия, чрез водното колело и други прости мехнизми. Водата извършва непрекъснат кръговрат, участва във живота и в самата нея има живот. Водата има много свойства, които тепърва са преедмет на научни изследвания. Често обаче се получава теч на вода от ВиК инсталациите или от покриви и тераси на жилищните сгради.

 

 Откриване на теч на вода 

 Ние ще рзгледаме свойството на водата да намира най-ниската точка и най-лесният начин за предвижване. Водата има свойството да прониква навсякъде. Когато говорим за теч на вода става ясно, че си имаме работа с всички нейни свойства. Доста често водата ни заблуждава за местоположението на теча, като образува мокри петна и стичания на съвсем различно място. Това се получава при наклон на повърхността, разнородни материали през които преминава и ред други причини. Понякога дори при външни течове на вода не се наблюдава намокряне, въпреки големият дебит на теча, понеже водата си е намерила друга пукнатина и се влива там.

 Откриване на теч на вода е сложно и скъпо. Използват се различни уреди и съвременна апаратура за откриване теч на вода. Водата се открива с помощта на високочистотни микрофони, които улавят и усилват многократно звука на изтичаща и бълбукаща вода или с визуални методи, като термографията. Изполват се още методи, но всеки има своето конкретно приложение. Някои методи намират приложение при теч на вода от външен водопрвод, други от вътрешен водопровод, трети и четвърти от канализация или нарушена хидроизолация.

Препоръчана фирма за откриване на течове София - опитен термофраф с лиценз

Всички методи за откриване теч на вода изискват опитен персонал и скъпа професионална техника.

Ние предлагаме на своите клиенти откриване теч на вода с термокамера и ултразвук. Термокамера за откриване на течове в София и страната. Диагностика на теч в банята.

Цени за откриване на теч на вода от 148,00 лв с ДДС. Обследване на течове , откриване на течове с термокамера за откриване на течове София с гаранция.