zap_prozr

dejuren_tel

Фирма за откриване на течове

( Оценка 5.0 ) от ( 2 отзива )

 Бурното развитие на технологиите, научните разработки и разсекретяването на военните технологии допринесоха за бързото навлизане на пазара на апартура за откриване на течове. Течовете могат да се разделят на няколко основни вида: вътрешни течове (сградни течове) и външни течове, като и двата вида течове  са предизвикани от  водопровод или течове от канал. Всички останали течове може да се коментират и класифицират като други течове.

 Напоследък доста често ставаме свидетели на организирани състезания между ВиК дружества за откриване на скрити течове, което изисква много опит и практика, както и професионални инструменти. Днешният начин на живот налага бърза намеса и отстраняване на повредите и авариите по ВиК инсталациите.

Един от най-използваните уреди за откриване на течове е камерата и ако трябва да сме по-точни термокамерата. Естествено има и други уреди и апарати намиращи приложение в откриването на течове, но термографската камера се наложи като основен уред.  Термокамерата се използва предимно при локализиране на вътрешни ВиК течове, така наречените сградни течове и течове от покриви, теч от хидроизолация, теч от бани, теч от тераси и други течове по фасадите и констукциите на сградите. При откриване на външни ВиК течове камерата не намира приложение, зъ външни течове се използват предимно земни микрофони, ултразвукови способи, вибрационни способи и радиографски методи.

Фирма за откриване на течове

 Ние ще се спрем на откриване на теч с камера. Термокамерата преставлява матрица, която преобразува инфрачервениите вълни, които се излъчват от обектите в образ, видим за човешкото око. Самите термични разлики и аномалии, които виждаме описват предметите и проблемите. По тази начин се открива теч с камера. Има различни видове камери с различна чувствителност, различни режими и различно приложение. 

 При откриване на скрити течове и писане на доклади по откриването на теча се използват професионални термографски камери със софтуерно приложение за обработка на записаните данни и наблюдаваните аномалии. Софтуера ипомага при разчитането на термодиаграмата и по-точно казано прави възможно разчитането. 

 Тук трябва да вметнем и няколко думи за приложението на термокамерите и термовизьорите. Термографията намира шико приложение, като откриването на течове заема една много малка част. Термокамери се използват за контрол в произовдството, промишлеността, намират широко приложение в медицината и дефектоскопията, а термовизьорите във военната дейност, охраната и наблюдението на обекти (летища, пристанища, тунели, митници, гранични бразди и други). Термографията на сгради намира широко приложение в изгражданто на енергийната ефективност.

 Сред потребителите на термографски камери и хората ползващи услуги за откриване на течове с камера се е наложило по една или друга причина мнението, че най-добрите термокамеир са на американската фирма Flir, което не е съвсем вярно твърдение.

Фирма за откриване на течове София

 Ние предлагаме професионални термографски услуги и откриване на теч с камера. Разполагаме с лиценз и разрешително за извършване на предлаганите от нас дейности. Фирма за откриване на теч със таж в термографските обследвания и откриване на течове с камера над 11 години.

откриване на теч с камера